MNS 6655 : 2017

Цэргийн анги, байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа

Хамрах хүрээ

Цэргийн анги байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, тусгай зөвшөөрөл олгоход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2017-04-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-04-13
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт