MNS 5972 : 2009

Шуудангийн маркийн хадгалалт, хамгаалалтад тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар шуудангийн маркийг худалдаанд гарснаас хойш борлуулах, маркийн фонд бүрдүүлэхэд бүтээгдэхүүний чанарыг алдагдуулахаас хамгаалах, хадгалах үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтоосон.

Баталсан огноо: 2009-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-11-02
Ангилал: | 03.240 Шуудангийн үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт