MNS 6653 : 2019

Шимийн архи. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь малын сүүгээр шимийн архи үйлдвэрлэх,шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2019-08-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2019-09-20
Ангилал: | 67.100.10 Сүү, боловсруулсан сүүн бүтээгдэхүүн | 67.160.10 Согтууруулах ундаа |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт