MNS ISO 1324 : 2011

Цул модон зүймэл шал - Царс модны ангилал

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь шалны цул царс модон зүймэл түүний ангилал, чанар, үл угсрагдах байдлыг тодорхойлно.

Баталсан огноо: 2011-02-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-03-01
Ангилал: | 79.080 Хагас боловсруулсан банзан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт