MNS 4208 : 1994

Бадглюмицетин 0.5г шахмал эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар бадглюмицетин 0.5г шахмал эм үйлдвэрлэх, шалгах, хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1994-01-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-03-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт