MNS 6650 : 2017

Автомат тохируулагтай дефибриллятор. Зүрхийг автоматаар сэдээгч (ЗАС)-д тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Монгол улсын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй өмчийн бү х хэлбэрийн байгууллагууд, банк, зочид буудал, аялал жуулчлал, уул уурхайн салбар, нийтийн үйлчилгээний төвүүд, олон нийтийн тээврийн хэрэгслүүд (оло н улсын болон орон нутгийн, агаарын, төмөр замын, авто тээврүүд), олон нийтэд үйлчлэх албууд (онцгой байдлын газар, хил хамгаалах алба, цагдаа, шүүх) зэрэгт Автомат тохируулгатай дефибриллятор-Зүрхийг автоматаар сэдээгч (ЗАС)- ийг байршуулан иргэн бүр эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж авах эрхтэй гэсэн үндсэн хуулийн заалтыг бодитойгоор хэрэгжүүлэх орчинг бүрдүүлэ х оршино.

Баталсан огноо: 2017-02-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2017-03-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт