MNS 6648 : 2016

Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтод тавих шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь зайлшгүй сав, боодол хэрэглэх хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын шошгололтын шаардлагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2016-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-01-01
Ангилал: | 67.040 Хүнсний бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт