MNS ISO 1190-1 : 2006

Зэс ба зэсийн хайлш. Оноосон тэмдэглэгээний код. 1-р хэсэг: Материалын тэмдэглэгээ

Хамрах хүрээ

Стандартын энэ хэсэг нь материалын найрлагаас хамааруулж зэс ба зэсийн хайлшийн тэмдэглэгээг тогтооно.

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-01-15
Ангилал: | 77.120.10 Хөнгөн цагаан ба хөнгөн цагааны хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт