MNS ISO 1182 : 2008

Галын аюулаас хамгаалах Барилгын зориулалттай материалын галд тэсвэржилтийн зэргийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандартын зорилго нь тодорхой нөхцөл байдалд барилгын нэг төрлийн материал болон хольцтой (нэг төрлийн бус) барилгын материалын бүрдэл хэсгийн шатамхай бус чанарыг тодорхойлоход оршино. Туршилтын аргын тухай мэдээллийг А хавсралтад оруулсан болно.

Баталсан огноо: 2008-10-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-04-01
Ангилал: | 13.220.50 Галд тэсвэртэй барилгын материал ба элемент |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт