MNS 3241 : 2003

Усан хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний ажлын зураг

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь хот, сум суурин газрын болон ХАА-н барилга байгууламжийн усан хангамж, ариутгах татуургын гадна шугам сүлжээний ажлын зургийг гүйцэтгэхэд хэрэглэгдэнэ.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-12-01
Ангилал: | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт