MNS 3240 : 2013

Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционерын системийн ажлын зураг

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг бүх төрлийн барилга, байгууламжийн халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционерын системийн ажлын зургийг гүйцэтгэхэд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-02-18
Ангилал: | 01.100.30 Барилгын зураг |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт