MNS 4203 : 1993

Силодин 0.32г шахмал эм

Хамрах хүрээ

Энэ улсын стандартаар Силодин 0.32гр шахмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-02-01
Ангилал: | 11.120 Эм зүй | 43.060.50 Цахилгаан ба электрон тоног төхөөрөмж. Хяналтын тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт