MNS 2943 : 1996

Намгийн ямаан сэрдэгийн өвс

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Сэрдэгийн овогт хамаарах намгийн ямаан сэрдэгийн газрын дээрх хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савллах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна.

Баталсан огноо: 1996-02-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1996-03-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт