MNS 4201 : 1993

Склероны 0.3 гр-ын үрэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт склероны 0.3 гр-ын үрлэн эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооход хамаарна

Баталсан огноо: 1993-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-01-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт