MNS 4200 : 1993

Астрадины үрэл 0,3 г

Хамрах хүрээ

Энэ Улсын стандартаар Астрадин 0.3 г үрлэн эмийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-01-15
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт