MNS 4199 : 1993

Гепахол мөхлөг эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт “Гепахол” мөхлөг эм үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шошиголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1993-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-02-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт