MNS 5958 : 2009

Эм зүй. Гемодиализийн өтгөрүүлсэн уусмал. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар Гемодиализийн өтгөрүүлсэн уусмалыг үйлдвэрлэх, шинжлэх, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хайрцаглах, хадгалах тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2009-05-14 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-22
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт