MNS 4198 : 1993

Хависхана навчит бэришний өвс.

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Шүхэртний овогт /Umbelliferae/ хамаарах хависхана навчит бэришний /Bupleurum scrzonerifolium willd/ газрын дээрхи хэсгийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-02-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт