MNS 5956 : 2009

Эм зүй. Викасолын 1% -ийн 1 мл тарилгын уусмал Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар Викасолын 1%-ийн 1 мл тун шилтэй тарилгын уусмалыг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно,

Баталсан огноо: 2009-05-14 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-06-02
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт