MNS 4197 : 1993

Том навчит дэгний өвс

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Дэгдийн овогт /Genrianacae, Dumort/ хамаарах Том навчит дэгдийн газрын дээрх хэсгийг эмийн түүхий эдийн зорулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1994-02-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт