MNS 3201 : 1981

Мах, мах-ногооны консервоос дээж авах, физик химийн шинжилгээ хийх арга.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь мах, махан бүтээгдэхүүн /төрөл бүрийн лаазалсан ба шувууны махан бүтээгдэхүүн/-ээс түүний чанарыг тодорхойлох зорилгоор дээж авч бэлтгэх аргыг тогтооно. Энэ стандарт нь мал, эмнэлэг ариун цэврийн ба микробиологийн зориулалтаар авсан дээж авахад үл хамаарна.

Баталсан огноо: 1981-12-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1982-01-01
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт