MNS 5953 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи - Хүүхдэд зонхилон тохиолдох зарим өвчний оношлогоо, эмчилгээ - 2

Хамрах хүрээ

чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт