MNS 5779 : 2007

Хүний эм. Тонзилмон. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Тонзилмон эм үйлдвэрлэх эмийн үйлдвэрт тавих техникийн болон шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2007-11-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-12-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт