MNS 5952 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи - Зажуур хөндийг нээж цэвэрлэх мэс засал эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд чих хамар хоолойн эмгэгийн үед мэс заслын тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 3-р шатлалын эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлнэ.

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт