MNS 5778 : 2007

Флузол Флуконазолын 50 мг, 100 мг, 150мг-ийн капсултай эм Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Флузол (Флуконазолын 50 мг, 100 мг, 150 мг-ийн) капсултай эм үйлдвэрлэх эмийн үйлдвэрт хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-11-08 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-12-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт