MNS 5950 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи. Мэдрэлийн тогтолцооны миелингүйжих өвчний оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд мэдрэлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн II, III шатлалын байгууллагуудад ажиллаж буй мэдрэлийн эмч, мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө;

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт