MNS AASHTO T 19 : 2003

Хайрга, дайрганы асгаасан нягт ба ширхэг хоорондын зай тодорхойлох

Хамрах хүрээ

2.1 Энэ туршилтын арга нь голчлон бетоны орцын сонголтонд хэрэглэх хайрга, дайрганы асгаасан нягтыг тодорхойлоход хамаарна. 2.2 Энэ шинжилгээний аргыг 150 мм-ээс бага ширхэглэлтэй дээжинд мөрдөнө. 2.3 Энэ аргаар тодорхойлогдож буй асгаасан нягт дээр үндэслэгдэн гарах хайрга-дайрганы ширхэг хоорондын зайн хувийн агуулгын тооцоо энд хамрагдана.

Баталсан огноо: 2003-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт