MNS 5769 : 2021

Биобэлдмэл. Хуурамч таван дохиурт бургас, лавар навчит улиас, хавтага навчит хусны цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшил ялган оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллерген бэлдмэл

Хамрах хүрээ

1 Оношилгооны 3 %-ийн өвөрмөц аллерген бэлдмэлийг дээрх зүйл ургамлын тоосны шалтгаант харшлыг ялган оношлоход хэрэглэнэ. 2 Энэхүү стандартаар хуурамч таван дохиурт бургас, лавар навчит улиас, хавтага навчит хусны тоосоор харшил ялган оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллерген бэлдмэл бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт