MNS 5767-10 : 2021

Лавар навчит улиасны цэцгийн дохиурын тоос

Хамрах хүрээ

1 Лавар навчит улиасны цэцгийн дохиурын тоос нь харшил ялган оношлох эмчлэх, өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно. 2 Энэхүү стандартаар Лавар навчит улиасыг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт