MNS 5767-9 : 2021

Хавтага навчит хусны цэцгийн дохиурын тоос

Хамрах хүрээ

1 Хавтага навчит хусны цэцгийн дохиурын тоос нь харшил оношлох эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно. 2 Энэхүү стандартаар Хавтага навчит хусыг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт