MNS 5767-8 : 2021

Хуурамч таван дохиурт бургасны цэцгийн дохиурын тоос

Хамрах хүрээ

1 Хуурамч таван дохиурт бургасны цэцгийн дохиурын тоос нь харшил оношлох эмчлэх өвөрмөц аллеген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно. 2 Энэхүү стандарт Хуурамч таван дохиурт бургасыг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт