MNS 5767-7 : 2021

Соргүй согооворын цэцгийн дохиурын тоос

Хамрах хүрээ

1 Соргүй согооврын цэцгийн дохиурын тоос нь харшил оношлох эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно. 2 Энэхүү стандартаар Соргүй согооврыг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг ялгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт