MNS 6301 : 2011

Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний босоо ган цилиндр савны төлөв байдалд техникийн оношлогоо хийх заавар

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг 100 м3 –ээс 50000 м3 багтаамжтай газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хадгалах зориулалтаар гагнасан байнгын дээвэртэй, байнгын хөвүүртэй, дээвэртэй, хөвөгч дээвэртэй цилиндр ган саванд мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2011-11-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-15
Ангилал: | 17.060 Эзэлхүүн, масс, нягт, зууралтын хэмжилт | 75.080 Газрын тосны бүтээгдэхүүнийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт