MNS 5937 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи - Хооллох дур өөрчлөгдөх эмгэгийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Эрүүл Мэндийн тухай Монгол улсын хууль, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай Монгол улсын хууль болон “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-07-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт