MNS 5767-3 : 2021

Цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоос

Хамрах хүрээ

1 Цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоос нь харшил ялган оношлох, эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно. 2 Энэхүү стандартаар Цагаан луулийг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг ялгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт