MNS 5766 : 2021

Зоонозын халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйжүүлэх техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд зоонозын халдварт өвчний оношилгоо, шинжилгээ, судалгааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг, эрүүл мэндийн байгууллага хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт