MNS 5766 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Улс, аймаг, дүүрэг, орон нутгийн хэмжээнд байгалийн голомтот халдварт өвчний оношлогоо, шинжилгээ, судалгааны үйл ажиллагаа явуулдаг эрүүл мэндийн байгууллагуудад мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-10-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-11-01
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт