MNS 5765 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Байгалийн голомтот халдварт өвчний оношлогоо, шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэх биобэлдмэл, багаж хэрэгслэлийг ариутгах техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд Байгалийн голомтот халдварт өвчний (БГХӨ) оношлогоо, шинжилгээ, судалгааны үйл ажиллагаа явуулдаг эрүүл мэндийн байгууллагуудад мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-10-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-11-01
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт