MNS 5765 : 2021

Зоонозын халдварт өвчний оношилгоо, шинжилгээ судалгаанд хэрэглэх, биобэлдмэл, тэжээлт орчин, багаж хэрэгслийг ариутгах техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Улсын хэмжээнд зоонозын халдварт өвчний оношилгоо, шинжилгээ судалгааны чиглэлээр, үйл ажиллагаа эрхэлдэг эрүүл мэндийн байгууллага хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-02
Ангилал: | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт