MNS 4179 : 1993

Цэр ховхлох зэхмэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар цэр ховхлох зэхмэл эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, шогшголох, хадгалах, хүлээн авах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно

Баталсан огноо: 1993-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1993-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт