MNS 5764 : 2007

Эрүүл мэндийг хамгаалах технологи - Цэвэршилтийн хам шинжийн оношлогоо, эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд эх барих эмэгтэйчүүдийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий улсын болон өмчийн бусад хэлбэрийн эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2007-10-10 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-11-01
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт