MNS 4178 : 1993

Читамон 0,3г-ын шахмал эм

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар Читамон 0,3г-ын шахмал эмийг үйлдвэрлэх, савлах, шошиглох, хүлээн авах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-02-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1993-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт