MNS 5763 : 2015

Фармакопейн өгүүлэл боловсруулах арга зүй

Хамрах хүрээ

1.1 Энэ стандартаар үндэсний болон үйлдвэрлэгчийн фармакопейн өгүүллийг боловсруулах, бичих үйл ажиллагааг зохицуулна. 1.2 Энэ стандартын шаардлагыг эм үйлдвэрлэдэг болон эмийн чанарт хяналт, сорилт шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргадаг болон эм хангах үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд заавал мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2015-11-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2015-12-24
Ангилал: | 11.120.01 Эм зүйн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт