MNS 4176 : 1993

Кальцийн глицерофосфатын 0.2г-ын үрэл.

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар кальц глицерофосфатын 0.5г үрэл үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1993-01-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1993-05-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт