MNS 4173 : 1989

Тримэксазол шахмал эм

Хамрах хүрээ

Уг стандартаар Тримексазолын шахмалыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1989-11-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-01-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт