MNS 4172 : 1990

Эмийн пектин

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар MNS 3078-81-ийн дагуу үйлдвэрлэсэн хүнсний пектиныг цэвэрлэж, гаргасан эмийн пектиныг шалгаж, хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалахад тавих шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1990-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1990-07-01
Ангилал: | 11.120.10 Эмийн хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт