MNS 5927 : 2008

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ Зочид буудлын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл, үндсэн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь зочид буудлын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл тогтооход хамаарна.

Баталсан огноо: 2008-11-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-04-01
Ангилал: | 03.080.30 Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт