MNS ISO 1099 : 2004

Металлын механик туршилт. Металл. Тэнхлэгийн ачааллын цуцалтын туршилт

Хамрах хүрээ

Металлын механик туршилт. Металл. Тэнхлэгийн ачааллын цуцалтын туршилт

Баталсан огноо: 2004-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-05-01
Ангилал: | 01.100.20 Механик байгууламжийн зураг | 77.040.10 Металлын механик сорилт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт