MNS 6297 : 2011

Ашигт малтмалыг нуруулдан болон овоолон уусгах үйлдвэрийн хаалт. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ашигт малтмалыг нуруулдан болон овоолон уусгах аргаар олборлож буй уурхайн хаалт, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны хүрээг хамаарна. Энэ стандартаар газрын доор уусган баяжуулах үйлдвэрийн хаалтын үйл ажиллагаа зохицуулагдахгүй.

Баталсан огноо: 2011-12-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-12-16
Ангилал: | 13.020.01 Хүрээлэн буй орчин ба хүрээлэн буй орчны хамгааллын нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт