MNS 4164 : 1995

Агьны үндэс

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар нийлмэл цэцэгтний /Asteraceae Pumort/ овогт хамаарагдах Агь /Artemisia frigida Willd/ -ны үндсийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалахад тавигдах шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1995-01-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1995-02-05
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт