MNS 4160 : 1992

Силибум марианумын үр

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар нийлмэл цэцэгтний овогт / Asleraceae dumort/ хамаарах Силибум марианумын үрийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээж авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно. Энэ стандартыг монгол улсад эм, биобэлдмэл үйлдвэрлэх эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан мөрдөнө.

Баталсан огноо: 1992-01-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1992-02-05
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт