MNS ISO 1067 : 1999

Савангийн шинжилгээ. Үл саванжих органик бодисууд ба үл саванжих тосны агуулгыг тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь нийлмэл найрлагатайгаас бусад ахуйн хэрэглээний савангийн үл саванжих органик бодис ба саванжаагүй тосны хүчлийн агуулгыг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт